Objava: RADIONICA-PSSS Prokuplje

Dana 10.09.2020. godine, sa početkom u 11:00 održana je radionica, mesto Suvi Do , opština Blace, Poljoprivredno gazdinstvo Gočmanac Slavica
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Tehnoligija pripreme silaže od cele biljke kukuruza , savetodavac Igor Petrović

Na radionici je proizvođačima praktično prikazan postupak siliranja cele biljke kukuruza u cilju dobijanja kvalitetne silaže za ishranu goveda.
Koordinator: Igor Petrović

Izvor: PSSS Prokuplje