Objava: RADIONICA-PSSS Šabac

Dana 24.06.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Bogatić , opština Bogatić, Poljoprivredno gazdinstvo Miloša Puzić
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Tretman u skladištu pred unos žitarica , savetodavac Slavica Maksimović

Da bi se roba zrnasta kvalitetno skladištila potrebno je da objekat bude čist bez ostataka prethodno skladištenih proizvoda. Obavljanje detaljne dezinsekcije primenom insekticida dozvoljenih za tretman skladišta pre unosa proizvoda, deratizacija i ostale mere za sprečavanje pojave glodara u skladištu kao i fumigacija tokom skladištenja, obezbeđuju da proizvod ne bude oštećen od strane insekatskih vrsta koja se hrane zrnom. Poseban oprez je kod primene insekticida koji su namenjeni za tretman skladišta bez prisustva žitarica i kao takvi ne smeju se koristiti kada je proizvod već unet u skladište. Na gazdinstvu je u pitanju dezinfekcija silosa pre unosa zrna.
Koordinator: Slavica Maksimović

Izvor: PSSS Šabac