Objava: RADIONICA-PSSS Šabac

Dana 22.07.2022. godine, sa početkom u 07:53 održana je radionica, mesto Miokus , opština Šabac – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Bogosavljević Zorana
sa temom:
1. 07:53 do 08:45 Utvrđivanje zdravstvenog i kondicionog stanja useva povrča u plasteniku , savetodavac Svetlana Zlatarić

Cilj radionice, bio je da se utvrdi zdravstveno i kondiciono stanje useva povrća, kako bi se radila adekvatna zaštita sa dozvoljenom karencom. Plodovi povrća paradajza, paprike su u fazi tehnološke zrelosti, zdravi su ne treba sada nikakva zaštita. Krastavac se već bere i braće se još bar 8 puta. Pratićemo stanje useva. Radionici je prisutvovalo 5 poljoprivrednika i aktivno su učestvovali u radoinici.
Koordinator: Svetlana Zlatarić

Izvor: PSSS Šabac