Objava: RADIONICA-PSSS Vranje

Dana 15.02.2022. godine, sa početkom u 08:30 održana je radionica, mesto Gornje Trebešinje , opština Vranje – grad, Polj.gaz.Aleksandar Zafirović
sa temom:
1. 08:30 do 09:15 Zaštita vinove loze u periodu zimskog mirovanja , savetodavac Dejan Mujakić

Održana radionica na temu zaštita vinove loze u periodu zimskog mirovanja
Koordinator: Dejan Mujakić

Izvor: PSSS Vranje