Objava: TRIBINA-PSSS Beograd

Dana 19.11.2021. godine, sa početkom u 08:30 održana je tribina, mesto Skela , opština Beograd-Obrenovac, Poljoprivredno gazdinstvo Aleksandra Markulića
sa temom:
1. 08:30 do 09:05 Predstavljanje pravilnika o premiji osiguranja u poljoprivredi , savetodavac Mladen Pavlović

Tokom tribine prisutni poljoprivredni proizvođači upoznati su sa pravilnikom o premiji osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja.
Koordinator: Mladen Pavlović

Izvor: PSSS Beograd