Objava: TRIBINA-PSSS Beograd

Dana 03.12.2021. godine, sa početkom u 09:30 održana je tribina, mesto Popović , opština Beograd-Sopot, P.G.Zlatan Radosavljević
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Primene Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla. , savetodavac Dragana Stoiljković

Cilj tribine je bila Primene Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.

Koordinator: Dragana Stoiljković

Izvor: PSSS Beograd