Objava: TRIBINA-PSSS Beograd

Dana 09.12.2021. godine, sa početkom u 09:30 održana je tribina, mesto Dubona , opština Beograd-Mladenovac, P.G.Mladenović Predrag
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Osiguranje u poljoprivredi. , savetodavac Milica Janković

Cilj tribine je bilo da se okupljeni proizvođači upoznaju sa osnovnim elementima osiguranja u poljoprivredi.
Koordinator: Milica Janković

Izvor: PSSS Beograd