Objava: TRIBINA-PSSS Beograd

Dana 09.12.2021. godine, sa početkom u 17:00 održana je tribina, mesto Mala Vrbica , opština Beograd-Mladenovac, Poljoprivredno gazdinstvo Janošević Miloša
sa temom:
1. 17:00 do 17:40 Osiguranje u poljoprivredi , savetodavac Tamara Mihailović

Cilj tribine je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa Pravilnikom o premiji osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja.
Koordinator: Tamara Mihailović

Izvor: PSSS Beograd