Objava: TRIBINA-PSSS Beograd

Dana 18.09.2020. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Mladenovac (varoš) , opština Beograd-Mladenovac, PSSS Beograd sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Primena Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Dragana Stoiljković

Cilj ove Tribine je upoznavanje polj.proizvođača sa primenom Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača,području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koje se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Dragana Stoiljković

Izvor: PSSS Beograd