Objava: TRIBINA-PSSS Čačak

Dana 18.09.2020. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Ostra , opština Čačak – grad, Domaćinstvo Radoslava Racića
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Podsticaji za nabavku nove opreme i mehanizacije , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović

Prisutni poljoprivredni proizvođači su imali priliku da se upoznaju sa pravilnikom koji se odnosi na podsticaje za nabavku nove opreme i mehanizacije.
Koordinator: Snežana Dragićević-Filipović

Izvor: PSSS Čačak