Objava: TRIBINA-PSSS Čačak

Dana 09.04.2021. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Mojsinje , opština Čačak – grad, Prostorije “Agro seme ” Mojsinje
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Pravilnik za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov , savetodavac Vesna Nišavić-Veljković

Cilj tribine je upoznavanje proizvođača sa Pravilnikom za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov
Koordinator: Vesna Nišavić-Veljković

Izvor: PSSS Čačak