Objava: TRIBINA-PSSS Čačak

Dana 11.02.2022. godine, sa početkom u 11:30 održana je tribina, mesto Pranjani , opština Gornji Milanovac, Na gazdinstvu Bralović Miloša
sa temom:
1. 11:30 do 12:00 Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Biljana Janjic

Cilj tribine je bio upoznavanje proizvođača sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla
Koordinator: Biljana Janjic

Izvor: PSSS Čačak