Objava: TRIBINA-PSSS Čačak

Dana 27.06.2022. godine, sa početkom u 14:15 održana je tribina, mesto Jančići , opština Čačak – grad, Domaćinstvo Dragana Kolakovića
sa temom:
1. 14:15 do 14:45 Subvencije za podizanje zasada , savetodavac Radovan Ševarlić

Cilj organizovanja tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa podsticaji za podizanje višegodišnjih zasada voća
Koordinator: Radovan Ševarlić

Izvor: PSSS Čačak