Objava: TRIBINA-PSSS Čačak

Dana 18.07.2022. godine, sa početkom u 09:30 održana je tribina, mesto Dragojevac , opština Arilje, Sala hladnjače Grujović
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Higijenski principi u plasmanu maline , savetodavac Branko Tanasković

Značaj tribine je u podrobnijoj edukaciji poljoprivrednika, voćara, kod zdravstveno isparvnih mera i principa koji se preduzimaju na PG radi higijenski ispravnih načina u distribuciji roda maline tokom i nakon berbe.
Koordinator: Branko Tanasković

Izvor: PSSS Čačak