Objava: TRIBINA-PSSS Jagodina

Dana 04.12.2021. godine, sa početkom u 18:30 održana je tribina, mesto Despotovac , opština Despotovac, Gazdinstvo Jovic Miodraga
sa temom:
1. 18:30 do 19:00 Pravilnici i uredbe MPŠV , savetodavac Marko Manojlović

Cilj tribine je da se proizvodjaci upoznaju sa pravilnicima i uredbama iz oblasti vocarstva i vinogradarstva kroz tribinu.
Koordinator: Marko Manojlović

Izvor: PSSS Jagodina