Objava: TRIBINA-PSSS Jagodina

Dana 09.12.2021. godine, sa početkom u 12:00 održana je tribina, mesto Paljane , opština Ćuprija, Prostorija MZ
sa temom:
1. 12:00 do 12:30 Pravilnici MPŠV. , savetodavac Miodrag Simić

Šta nude aktuelni pravilnici MPŠV.
Koordinator: Miodrag Simić

Izvor: PSSS Jagodina