Objava: TRIBINA-PSSS K.Mitrovica

Dana 23.06.2022. godine, sa početkom u 10:59 održana je tribina, mesto Banjska , opština Zvečan, Sala mesne kancelarije
sa temom:
1. 10:59 do 11:33 Procedura podnošenja zahteva za obavljanje kontrole plodnosti zemljišta , savetodavac Kosovka Jakšić

Cilj održavanja tribine je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa procedurom podnošenja zahteva za obavljanje kontrole plodnosti zemljišta.
Koordinator: Kosovka Jakšić

Izvor: PSSS K.Mitrovica