Objava: TRIBINA-PSSS Kragujevac

Dana 05.11.2021. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Gornja Trnava , opština Topola, Poljoprivredno gazdinstvo Zorana Jovanović
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Male količine primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača , savetodavac Violeta Petrović Luković

Tribina se organizuje u cilju upoznavanja poljoprivrednika sa Pravilnikom o malim količinama proizvoda animalnog poreka i mogućnostima koje im on pruža.
Obavezno poštovanje Covid mera.
Koordinator: Violeta Petrović Luković

Izvor: PSSS Kragujevac