Objava: TRIBINA-PSSS Kragujevac

Dana 20.06.2022. godine, sa početkom u 08:58 održana je tribina, mesto Gornja Trnava , opština Topola, Poljoprivredno gazdinstvo Ivane Vasiljević
sa temom:
1. 08:58 do 09:30 Podsticaji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za podizanje višegodišnjih zasada , savetodavac Lidija Vulović

Cilj tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa podsticajnim merama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za podizanje višegodišnjih zasada.
Koordinator: Lidija Vulović

Izvor: PSSS Kragujevac