Objava: TRIBINA-PSSS Kraljevo

Dana 12.04.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Prilike , opština Ivanjica, PG Jovanović Radenka
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu , savetodavac Mirjana Ostojić

Cilj održavanja tribine bio je predstavljanje vrste prihvatljivih investicija i troškova, uslova i načina ostvarivanja prava na bespovratna sredstva, minimalni i maksimalni iznos bespovratnih sredstava po korisniku za sprovođenje Projekta za konkurentnu poljoprivredu.
Koordinator: Mirjana Ostojić

Izvor: PSSS Kraljevo