Objava: TRIBINA-PSSS Kraljevo

Dana 03.12.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Ivanjica , opština Ivanjica, Uprava za trezor
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Pravilnik o uslovima za obavljanje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta , savetodavac Nenad Nešović

Cilj održavanja tribine je bio upoznati učesnike sa načinom
i postupcima koji omogućavaju prijavu za besplatnu kontrolu obradivog poljoprivrednog zemljišta.
Koordinator: Nenad Nešović

Izvor: PSSS Kraljevo