Objava: TRIBINA-PSSS Kraljevo

Dana 01.03.2022. godine, sa početkom u 12:00 održana je tribina, mesto Ivanjica , opština Ivanjica, Dom kulture – Ivanjica (Plava sala)
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Nabavka novog traktora – IPARD – Javni poziv , savetodavac Zorica Zdravković
2. 12:30 do 13:00 Osnovni podsticaji u biljnoj proizvodnji , savetodavac Vladimir Kostić
3. 13:00 do 13:30 Podrška podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka , savetodavac Mirjana Ostojić

Cilj održavanja tribine bio je informisati poljoprivredne proizvođače o uslovima za nabavku novog traktora, na osnovu sedmog Javnog poziva IPARD programa; informisanje o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji: informisanje o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada.
Koordinator: Mirjana Ostojić

Izvor: PSSS Kraljevo