Objava: TRIBINA-PSSS Kraljevo

Dana 21.06.2022. godine, sa početkom u 09:30 održana je tribina, mesto Roćevići , opština Kraljevo – grad, PG Milošević Vesne
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Aktuelni podsticaji MPŠV u 2022. godini , savetodavac Jelena Grbić

Cilj održavanja tribine bio je informisati poljoprivredne proizvođače o aktuelnim podsticajima MPŠV u 2022. godini.
Koordinator: Jelena Grbić

Izvor: PSSS Kraljevo