Objava: TRIBINA-PSSS Kruševac

Dana 13.08.2020. godine, sa početkom u 14:00 održana je tribina, mesto Tobolac , opština Trstenik, Gazdinstvo Vlastimira Paunovića
sa temom:
1. 14:00 do 15:00 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla. , savetodavac Radomir Bušatović

Cilj tribine je bio da se proizvođačima prezentuje Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Radomir Bušatović

Izvor: PSSS Kruševac