Objava: TRIBINA-PSSS Leskovac

Dana 12.08.2020. godine, sa početkom u 12:00 održana je tribina, mesto Kamenica , opština Bojnik, Gazdinstvo Mitić Blagoja
sa temom:
1. 12:00 do 12:30 Značaj vođenja knjige polja , savetodavac Bojana Karapandžić

Cilj tribine je bio da se poljoprivrednim proizvođačima ukaže na značaj vođenja knjige polja na poljoprivrednom gazdinstvu, evidentiranje podataka za izračunavanje troškova i prihoda proizvodnje.
Koordinator: Bojana Karapandžić

Izvor: PSSS Leskovac