Objava: TRIBINA-PSSS Leskovac

Dana 15.11.2021. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Bojnik , opština Bojnik, Prostorije srednje škole
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Preporuke za proizvođače o preventivnim merama i čuvanju kukuruza u klipu ili zrnu“ , savetodavac Jelena Stojiljković

Cilj održavanja tribine bio je da se prisutnima predstavi značaj određivanja vremena berbe kukuruza i preventivnim merama o čuvanju kukuruza u klipu ili zrnu i bezbednom skladištenju tokom zimskg perioda.
Broj prisutnih: 5
Koordinator: Jelena Stojiljković

Izvor: PSSS Leskovac