Objava: TRIBINA-PSSS Loznica

Dana 28.08.2020. godine, sa početkom u 10:45 održana je tribina, mesto Vrhpolje , opština Ljubovija, Gazdinstvo Đunisić Marka
sa temom:
1. 10:45 do 11:15 Pravilnici o podsticajima za bavljenje seoskim turizmom , savetodavac Zlatica Krsmanović

Cilj tribine je da se poljoprivrednici upoznaju sa pravilnicima za podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstaava u cilju bavljenja seoskim turizmom. Tribini prisustvovalo sedam poljoprivrednika.
Koordinator: Zlatica Krsmanović

Izvor: PSSS Loznica