Objava: TRIBINA-PSSS Loznica

Dana 15.09.2020. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Bela Crkva , opština Krupanj, Prostorije mesne zajednice
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Seoski turizam , savetodavac Milica Popadić
2. 09:30 do 10:00 Registracija i odobravanje objekata za držanje i uzgoj životinja , savetodavac Zlatica Krsmanović

Cilj tribine je upoznati poljoprivredne proizvođače sa uslovima koji su potrebni da se ispune da bi se poljoprivredno gazdinstvo bavilo seoskim turizmom i njegovoj perspektivi u Rađevini kao i sa propisima vezano za registraciju i odobravanje objekata za držanje i uzgoj životinja. Tribini prisustvovalo deset poljoprivrednika
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica