Objava: TRIBINA-PSSS Loznica

Dana 25.11.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Ljubovija , opština Ljubovija, Gazdinstvo Sević Zorana
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Podsticaji MPŠV za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje , savetodavac Živko Stefanović

Cilj tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa uslovima, načinom, dokumentacijom i rokovima za ostvarivanje prava na podsticaje za izgradnju i opremanje objekata u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Koordinator: Živko Stefanović

Izvor: PSSS Loznica