Objava: TRIBINA-PSSS Loznica

Dana 29.11.2021. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Krupanj , opština Krupanj, prostorije lokalne samouprave opštine Krupanj
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 “Podsticaji MPŠV za unapređenje i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje” , savetodavac Gordana Vujaklija

Cilj tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača o uslovima, načinu i potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava na podsticaje za izgradnju i opremanje objekata u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica