Objava: TRIBINA-PSSS Loznica

Dana 30.11.2021. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Lešnica , opština Loznica – grad, prostorije mesne kancelarije
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 “Podsticaji MPŠV za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje” , savetodavac Gordana Vujaklija

Cilj je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa uslovima, načinom, dokumentacijom i rokovima za ostvarivanje prava za izgradnju i opremanje objekata u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica