Objava: TRIBINA-PSSS Negotin

Dana 27.11.2021. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Velika Vrbica , opština Kladovo, Gazdinstvo Srbulović Borisa
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Vođenje evidencije o upotrebi sredstava za zaštitu bilja na gazdinstvu. , savetodavac Slavica Svetozarević

Cilj održane tribine bio je da se proizvođači upoznaju sa načinom evidencije upotrebe sredstava za zaštitu bilja. Prisutno je bilo pet proizvođača.
Koordinator: Slavica Svetozarević

Izvor: PSSS Negotin