Objava: TRIBINA-PSSS Niš

Dana 02.12.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Čokot , opština Niš-Palilula, Predvorje polj.gazdinstva Jovanović Branislava
sa temom:
1. 10:00 do 10:35 Opšti uslovi za korišćenje podsticajnih sredstava MPŠV. , savetodavac Ivan Rangelov

Cilj posete je bio da se prisutni polj.proizvođači bliže upoznaju sa opštim uslovima radi korišćenja podsticajnih sredstava za najavljene mere MPŠV.Tribina je bila organizovana uz maksimalno poštovanje mera protiv neširenja virusa SARSA- KOVIDA 19.
Koordinator: Ivan Rangelov

Izvor: PSSS Niš