Objava: TRIBINA-PSSS Niš

Dana 02.12.2021. godine, sa početkom u 14:30 održana je tribina, mesto Draževac , opština Aleksinac, Predvorje polj.gazdinstva Svetomira S
sa temom:
1. 14:30 do 15:05 Opšti uslovi za korišćenje podstcajnih sredstava MPŠV: , savetodavac Ivan Rangelov

Cilj održavanja tribine na gazdinstvu polj.proizvođaća Svevetomira S.Stanojevića je bio da se prisutni polj.proizvođači bliže upoznaju sa opštim uslovima za korišćenje podsticajnih sredstava MPŠV.Tribina je bila organizovana uz poštovanje svih predviđenih preventivnih mera Protiv neširenja virusa SARS-KOVID 19.
Koordinator: Ivan Rangelov

Izvor: PSSS Niš