Objava: TRIBINA-PSSS Niš

Dana 18.02.2022. godine, sa početkom u 14:00 održana je tribina, mesto Žitkovac , opština Aleksinac, polj. gazdinstvo Jevtić Miroljuba
sa temom:
1. 14:00 do 14:45 Podsticaji MPŠV za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva , savetodavac Srećko Vukašinović

Cilj održavanja tribine je bio upoznavanje proizvođače sa aktuelnim podsticajima MPŠV za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2022.godini.
Tribina će biti organizovana uz primenu i poštovanje mera donetih u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19.
Koordinator: Srećko Vukašinović

Izvor: PSSS Niš