Objava: TRIBINA-PSSS Niš

Dana 25.02.2022. godine, sa početkom u 13:00 održana je tribina, mesto Malča , opština Niš-Pantelej, PG Krstić Dragana
sa temom:
1. 13:00 do 13:30 Podsticaji za investicije u fizičku imovinu polj.gazdinstava , savetodavac Suzana Rašić

Cilj održavanja tribine bio je upoznavanje proizvođače sa aktuelnim podsticajima MPŠV za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne stočarske proizvodnje u 2022.godini.
Tribina će biti organizovana uz primenu i poštovanje mera donetih u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19.
Koordinator: Suzana Rašić

Izvor: PSSS Niš