Objava: TRIBINA-PSSS Niš

Dana 01.03.2022. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Niševac , opština Svrljig, PG Videnović Bojana
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača , savetodavac Predrag Janković

Cilj održavanja tribine bio je da se proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.Tribina će biti organizovana uz primenu i poštovanje mera donetih u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19.
Koordinator: Predrag Janković

Izvor: PSSS Niš