Objava: TRIBINA-PSSS Niš

Dana 13.07.2022. godine, sa početkom u 10:31 održana je tribina, mesto Miljkovac , opština Niš-Crveni Krst, Gazdinstvo Stojković Gorana iz Miljkovca
sa temom:
1. 10:31 do 11:19 Pravilnik o investicijama u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva u biljnoj proizvodnji , savetodavac Ivan Rangelov

Cilj Tribine je da se prisutnim proizvođačima predstavi Pravilnik za investicije u opremu i mehanizaciju uu sektoru biljna proizvodnja.Proizvodjači će biti upoznati sa opštim i posebnim uslovima, vrsti investicije, prihvatljivim troškovima i potrebnoj pratećoj dokumentaciji.
Koordinator: Ivan Rangelov

Izvor: PSSS Niš