Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 01.09.2020. godine, sa početkom u 08:15 održana je tribina, mesto Sjenica , opština Sjenica, polj. gazd. Milević Danka
sa temom:
1. 08:15 do 09:00 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Svetlana Šućević

Cilj odrađene tribine je bilo informisanje poljoprivrednika (pet prisutnih) o Pravilniku o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar