Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 09.11.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad, Regionalna razvojna agencija sa temom:
1. 10:00 do 10:40 Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima , savetodavac Smail Ejupović

Cilj tribine bio je upoznavanje prisutnih sa najavljenom temom: Seoski turizam i ostale nepoljoprivredne aktivnosti
Koordinator: Smail Ejupović


Izvor: PSSS Novi Pazar