Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 01.03.2022. godine, sa početkom u 14:15 održana je tribina, mesto Šaronje , opština Novi Pazar – grad, poljoprivredno gazdinstvo Pendić Ljubinka
sa temom:
1. 14:15 do 15:00 IPARD Javni pziv za nabavku novog traktora , savetodavac Svetlana Šućević

Cilj održane tribine bila je prezentacija Javnog poziva IPARD-a za nabavku novog traktora, i upoznavanje prisutnih poljoprivrednih proizvođača sa uslovima i načinom apliciranja.Prisutno je bilo 5 poljoprvrednika.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar