Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 28.02.2022. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Jezgroviće , opština Tutin, MK Jezgroviće sa temom:
1. 11:00 do 11:45 Sedmi Javni poziv IPARD II programa , savetodavac Silvija Hodžić

Cilj održane tribine je bio upoznavanje prisutnih poljoprivrednih proizvođača ovoga kraja sa Sedmim Javnim pozivom IPARD II programa za podnošenje zahteva za podsticaje nabavke novog traktora. Rok za podnošenje zahteva je od 17.februara do 22. aprila 2022. god.Visina podsticaja iznosi od 60% do 80%, u zavisnosti od toga da li je podnosilac mladi poljoprivrednik, i da li se PG odnosno parcele nalaze u planinskom području. Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa, jaja, voća, povrća, grožđa i ostali usevi (određene vrste žitarica, uljarica i industrijskog bilja).
Koordinator: Silvija Hodžić


Izvor: PSSS Novi Pazar