Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 07.03.2022. godine, sa početkom u 14:00 održana je tribina, mesto Vučiniće , opština Novi Pazar – grad, UP “Napredak-Vučiniće” sa temom:
1. 14:00 do 15:00 Pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla , savetodavac Silvija Hodžić

Cilj održane tribine je bio tumačenje prisutnima Pravilnika o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla, području za obavljanje tih delatnosti kao i isključenju ili odstupanju od zahteva higijene hrane, kojim je poljoprivrednim gazdinstvima omogućeno da legalno prerađuju primarne biljne proizvode i time, kroz dodatu vrednost, obezbede prihode.
Koordinator: Silvija Hodžić


Izvor: PSSS Novi Pazar