Objava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 01.04.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Pirot , opština Pirot, Gazdinstvo Petrović Dejana
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021.godini , savetodavac Goran Svetozarević

Cilj održavanja tribine bio je upoznati poljoprivrednike sa aktuelnom Uredbom MPŠV o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021 godini.
Koordinator: Goran Svetozarević

Izvor: PSSS Pirot