Objava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 08.04.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Dimitrovgrad , opština Dimitrovgrad, Gazdinstvo Ivanov Zorana
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021.godini , savetodavac Bratislav Kovačević

Cilj održavanja tribine je bio da se poljoprivredniici upoznaju sa aktuelnom Uredbom MPŠV o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini.
Koordinator: Bratislav Kovačević

Izvor: PSSS Pirot