Objava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 12.04.2021. godine, sa početkom u 10:30 održana je tribina, mesto Bela Palanka , opština Bela Palanka, gazdinstvo Aranđelović Jadranke
sa temom:
1. 10:30 do 11:00 Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021.godini , savetodavac Goran Svetozarević

Cilj održavanja tribine je bio upoznati prisutne sa Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021.godini
Koordinator: Goran Svetozarević

Izvor: PSSS Pirot