Objava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 04.11.2021. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Berilovac , opština Pirot, Prostorija MZ Berilovac
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Primene Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Srđan Vidanović

Cilj održavanja tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla
Koordinator: Srđan Vidanović

Izvor: PSSS Pirot