Objava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 08.11.2021. godine, sa početkom u 13:30 održana je tribina, mesto Gnjilan , opština Pirot, Gazdinstvo Đorđević Đorđa
sa temom:
1. 13:30 do 14:00 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević

Cilj održavanja tribine je bio da se proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla
Koordinator: Mimica Kostić-Đorđević

Izvor: PSSS Pirot