Objava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 03.12.2021. godine, sa početkom u 09:30 održana je tribina, mesto Činiglavci , opština Pirot, Gazinstvo Andonović Nenada
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko , savetodavac Olivera Gavrilović

Cilj održavanja tribine je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Pravilnikom koji se odnosi na premiju za mleko-visinom podsticaja,potrebnoj dokumentaciji i uslovima za ostvarivanje premije.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot