Objava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 28.02.2022. godine, sa početkom u 13:00 održana je tribina, mesto Suračevo , opština Babušnica, Gazdinstvo Slaviše Zlatanovića
sa temom:
1. 13:00 do 13:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Zoran Panajotović

Cilj održavanja tribine je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Zoran Panajotović

Izvor: PSSS Pirot